ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : รายงานผลการประเมินตนเองการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกงหราประจำปี 2560
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลกงหรา ได้บันทึกและรายงานผลการประเมินตนเองการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน