ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ณ วัดกงหราใหม่
  รายละเอียด : ด้วยวัดกงหราใหม่ได้จัดงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 17 โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน ของทุกปี ทั้งนี้พระครูสังวรวรกิจ (พระอาจารย์สมพร สัมปันโน) เจ้าอาวาสวัดกงหราใหม่ เจ้าคณะตำบลกงหรา มีความมุ่งมั่นในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัท ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเข้าร่วมตักบาตร ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2552 เวลา 8.00 - 10.00 น. และร่วมฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา ยังมีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ใหญ่ ภาคฤดูร้อน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1812 คน