ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  รายละเอียด : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามที่เทศบาลตำบลกงหราได้ดำเนินการเพื่อป้องกัน การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเฝ้าระวังเหตุ และนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบณ์เหตุ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน