ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือนกันยายน 2562
  รายละเอียด : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือนกันยายน 2562 ตามที่เทศบาลตำบลกงหราได้ดำเนินการเพื่อป้องกัน การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเฝ้าระวังเหตุ และนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งยังโรงพยาบาล ไม่มีผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ ในพื้นที่ตำบลกงหรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6885 คน