ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  รายละเอียด : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669)ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ตามที่เทศบาลตำบลกงหราได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเฝ้าระวังเหตุ และนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบณ์เหตุจำนวน 13 ราย มีรายชื่อดังนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6893 คน