ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด : สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลกงหราได้มีรถเก็บขยะ ทั้ง 7 หมู่บ้าน นั้น ขอรายงานผลการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. มีครัวเรือนขึ้นทะเบียนใช้บริการจัดเก็บขยะจำนวน 648 ครัวเรือน 2. ค่าน้ำมันรถขยะ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท 3. ค่ากำจัดขยะ เป็นเงินจำนวน 18,122.50 บาท 4. ค่าพนักงานจ้าง 3 คน เป็นเงินจำนวน 27,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกงหราประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,122.50 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6889 คน