ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตามที่เทศบาลตำบลกงหราได้ดำเนินการเพื่อป้องกัน การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเฝ้าระวังเหตุ และนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบณ์เหตุจำนวน 6 ราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6883 คน