ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-5
  รายละเอียด :

            นายชัยพิทักษ์ เจริญผล นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา ได้มอบหมายให้กองช่าง
 ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 3 - 5 ในปีงบประมาณ 2563
 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 1,060,000 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน