ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกงหรา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา
  รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกงหรา อำเภอกวงหรา จังหวัดพัทลุง เรื่องการให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน