ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
1.โครงการนักเรียนห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564
2.โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564


กำหนดการสอบวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงหรา โดยมีรายชื่อดังเอกสารที่แนบด้านมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน