ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง"
  รายละเอียด :

 "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง"

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกงหรา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน