ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดยได้มีมาตรการป้องกันยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand sind) เทศบาลตำบลกงหรา จึงขอเชิญชวนรณรงค์ปฏิบัติตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตใหม่ ของกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6979 คน