ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน กรกฎาคม 2564
  รายละเอียด :

สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลกงหราได้มีรถเก็บขยะ ทั้ง 7 หมู่บ้าน นั้น ขอรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. มีครัวเรือนขึ้นทะเบียนใช้บริการจัดเก็บขยะจำนวน 672 ครัวเรือน
2. ค่าน้ำมันรถขยะ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
3. ค่ากำจัดขยะ เป็นเงินจำนวน 17,965.75 บาท
4. ค่าพนักงานจ้าง 3 คน เป็นเงินจำนวน 27,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกงหราประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,965.75 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6875 คน