การป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
6913
14 เม.ย. 2563
2 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
6904
09 ธ.ค. 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
6896
16 ต.ค. 2562
4 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562
6900
11 ต.ค. 2562
5 โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
6894
24 ก.ค. 2562
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
6898
22 เม.ย. 2562
7 การประชุมเพื่อให้ความรู้มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6898
29 มี.ค. 2562
8 แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
6899
30 ธ.ค. 2561
9 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
6892
07 ธ.ค. 2561
10 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
6903
24 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2