ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังสายไหม หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 มี.ค. 2564
2 ประกาศยกเลิกโครงการศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังสายไหม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.พ. 2564
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังสายไหม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ก.พ. 2564
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดเขาวงก์-โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ธ.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายควนประ-โคกพลา หมูที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ธ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านตำบลกงหรา แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1,2,4,และ 6 ตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 พ.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 มิ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 มี.ค. 2563
10 ประกาศก่อสร้างโครงการถนน หมู่ที่ 2 สายบ้านควน-ทุ่งบก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12