ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านตำบลกงหรา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
6849
02 ก.ย. 2564
2 ขอเชิญเสนอราคา โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโย-บ้านนายประเสริฐ จันทร์เทพ หมู่ที่ 4-6 ตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
6851
02 ก.ย. 2564
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังสายไหม หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
6934
02 มี.ค. 2564
4 ประกาศยกเลิกโครงการศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังสายไหม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
6903
18 ก.พ. 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังสายไหม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
6898
15 ก.พ. 2564
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดเขาวงก์-โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
6903
17 ธ.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายควนประ-โคกพลา หมูที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6889
17 ธ.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านตำบลกงหรา แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1,2,4,และ 6 ตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
6920
30 พ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
6920
05 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
6912
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12