qrcode: อบต.ควนปริง
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
11 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
483 คน
ปีนี้ :
2,874 คน
ปีที่แล้ว :
4,981 คน
ทั้งหมด :
27,625 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.221.156
1 กรกฎาคม 2565
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ คือ1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [21 ม.ค. 2565]
**
**
**
**