ข่าว : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน PARAASPSALTIC CONCRETE สายบ้านควน-ทุ่งบก หมู่ที่ 2

รายละเอียด  : ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน PARAASPSALTIC CONCRETE สายบ้านควน-ทุ่งบก หมู่ที่ 2 ตำบลกงหรา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,341 เมตรผู้แจ้งข่าว : นางวทันยา ทองด้วง ประกาศเมื่อ :