ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 ม.ค. 2564
2 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ม.ค. 2564
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนประ-โคกพลา หมู่ที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ธ.ค. 2563
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชค - สถานนีอนามัยท่าเนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ธ.ค. 2563
5 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-5 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ธ.ค. 2563
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ธ.ค. 2563
7 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ธ.ค. 2563
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 พ.ย. 2563
9 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 พ.ย. 2563
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11