ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ก.ย. 2561
72 ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 มิ.ย. 2561
73 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง ด้านงานหัตกรรม ด้านสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 เม.ย. 2561
74 รายงาน รับ-จ่ายเงินสด ประปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 พ.ย. 2560
75 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ต.ค. 2560
76 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ต.ค. 2560
77 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ก.ย. 2560
78 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ส.ค. 2560
79 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 พ.ค. 2560
80 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11