ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ก.พ. 2563
22 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ก.พ. 2563
23 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ก.พ. 2563
24 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ม.ค. 2563
25 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ม.ค. 2563
26 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ธ.ค. 2562
27 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ธ.ค. 2562
28 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ธ.ค. 2562
29 สรุปรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือนตุลาคม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 พ.ย. 2562
30 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11