ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงาน 1669 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 มิ.ย. 2563
12 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 มิ.ย. 2563
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 พ.ค. 2563
14 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 พ.ค. 2563
15 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 เม.ย. 2563
16 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 เม.ย. 2563
17 รายงาน 1669 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2563
19 รายงาน 1669 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 มี.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11