ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ธ.ค. 2561
62 ประชาสัมพันธ์ รายงานผล 1669 ประจำเดือน พฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ธ.ค. 2561
63 การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกงหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 พ.ย. 2561
64 สนามกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 พ.ย. 2561
65 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 ต.ค. 2561
66 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2561 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ต.ค. 2561
67 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ต.ค. 2561
68 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(3) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ต.ค. 2561
69 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
38
03 ต.ค. 2561
70 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกงหราประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11