ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ต.ค. 2562
32 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ต.ค. 2562
33 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2562
34 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2562
35 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ต.ค. 2562
36 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ต.ค. 2562
37 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 ก.ย. 2562
38 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.ย. 2562
39 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ย. 2562
40 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11